Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteröintiasioista vastaava:
Tessa Suopanki
Tykkytie 7 a 2 
93830 Rukatunturi

Rekisterin nimi:
Koillismaan Koirakerho ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilö on liittynyt jäseneksi Koillismaan Koirakerhoon. Rekisteriä ylläpidetään Koillismaan Koirakerhon jäsenistön tiedotukseen ja jäsenmaksujen laskutukseen liittyen.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteria ylläpidetään jäsenmaksujen laskuttamisen ja Koillismaan Koirakerhon jäsenistölle annettavien jäsentiedotteiden takia. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteri sisältää seuraavia Koillismaan Koirakerhon jäsenten itse ilmoittamia tietoja:
- Nimi ja yhteystiedot
- Perhesuhteet muihin jäseniin
- Viimeisin jäsenmaksun maksamisvuosi

Tietojen luovutus:
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoa kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisteröityneen tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.

Rekisterin suojaus:
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee lukitussa tilassa tietokoneella.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Tessa Suopanki
Tykkytie 7 a 2
93830 Rukatunturi

Muuta:
Koillismaan Koirakerho ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.