Koillismaan Koirakerhon sisäinen ohjeistus koulutusten järjestäjille

Jokaiselle koulutustapahtumalle suositellaan nimettäväksi vastaava henkilö (kouluttaja) vähintäänkin suullisesti. Jos koulutuksesta peritään rahaa, sille tulee nimetä lajitoimikunnan vetäjän tiedossa oleva vastuuhenkilö. Jokaisella koulutuksella on oma viitenumeronsa, jonka vastuuhenkilö ilmoittaa koulutukseen osallistuville. Vastuuhenkilö saa viitenumeron sihteeriltä ja vastuuhenkilö on velvollinen ilmoittamaan saatu viitenumero lajivastaavalle sekä rahastonhoitajalle.

Yhdistyksen koulutuksissa ei ole määritetty ikärajaa koiranohjaajalle. Koulutukseen osallistuvan koirakon osalta tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti koulutuksen vetäjän kanssa. Pääsääntönä on, että koiran on oltava ohjaajan hallittavissa.

Yhdistyksen koulutuksiin osallistuvan koiran ikäraja on vähintään 4 kk 3 vk ja koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti, huomioiden tehosterokotusten 21 vuorokauden varoaika (koulutuksen vetäjä tarkistaa  rokotustodistuksen ennen ensimmäistä käytännön koulutuskertaa). Jos koiran rokotus on vanhentunut, rokotuksen jälkeen on voimassa 21 vuorokauden "varoaika". Koiran alaikäraja voi olla myös korkeampi lajista ja koulutuksesta riippuen. Koiran alaikäraja tulee ilmoittaa koulutuksen tiedoissa.

Kutakin koulutusta koskeva informaatio pyritään saamaan nettiin mahdollisimman hyvissä ajoin. Ilmoittautumisia voidaan ottaa tilannekohtaisesti vastaan puhelimitse tai meilillä, mutta varsinainen sitova ilmoittautuminen tehdään maksamalla osallistumismaksu yhdistyksen tilille viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuneiden tulee toimittaa maksukuitti vastuuhenkilölle sähköpostitse viimeistään 2 vkoa ennen koulutuksen alkua. Vastuuhenkilö tarkistaa mahdolliset puuttuvat maksut rahastonhoitajalta. Maksamatta jättäneet pudotetaan automaattisesti pois ilmoittautujalistalta (ilmoitus tästä ko. henkilöille meilillä). Vapautuneet paikat täytetään mahdollisilla varasijoilla olleilla tai muutoin jälki-ilmoittautuneilla; osallistumismaksu maksettava välittömästi seuran tilille. Mahdolliset maksun puuttumisen takia ilmoittautumislistalta pois pudotetut henkilöt voivat ilmoittautua uudelleen edellyttäen, että tilaa vielä on (maksu maksettava välittömästi). Tämä koskee sovelletusti myös kokeita.

Kukin koiranohjaaja saa ilmoittautua koulutukseen yhden koiran kanssa. Mikäli koulutuksessa on vielä tilaa 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua, sama ohjaaja voi ilmoittaa mukaan toisen tai useamman koiran. Jokaisesta koirasta maksetaan oma hintansa, joka on lähtökohtaisesti sama kuin 1. koirasta. Hinnan alennus 2. ja useammalle koiralle on käsiteltävissä tilannekohtaisesti puheenjohtajan tai tarvittaessa hallituksen kanssa. Koulutus on sen järjestävälle vastuuhenkilölle maksuton (yhden koiran kanssa).

Jos koulutuksessa käytetään ulkopuolista kouluttajaa, koulutuksen järjestäjän tulee pyytää toimikuntansa vetäjältä (tai jos hän on itse toimikuntansa vetäjä, sihteeriltä tai rahastonhoitajalta) matkalaskulomake välitettäväksi kouluttajalle etukäteen tai heti koulutuksen alkaessa. Matkalasku suositellaan täytettäväksi koulutuksen yhteydessä. Samoin koulutuksen vetäjän tulee koota kaikki kuitit, täyttää tapahtuman järjestämislomake ja toimittaa ne rahastonhoitajalle selitteiden kera välittömästi koulutuksen jälkeen. Tapahtuman järjestämislomakkeen saa toimikunnan vetäjältä, sihteeriltä tai rahastonhoitajalta. Koirakerhon toimikuntien vetäjillä on käytössä taulukkoseuranta kunkin toimikunnan osalta; koulutuksen vetäjän tulee toimittaa koulutusta koskevat tulot ja kulut tiedoksi lajitoimikunnan vetäjälle, joka syöttää tiedot kyseiseen taulukkoon.

Koirakerhon koulutusalueella toteutettavat koulutukset
Koirakerhon koulutusalueella toteutettavien koulutusten osalta tulee noudattaa koulutusalueen ohjeita ja sääntöjä. Koulutukselle tulee  tehdä tilavaraus koulutusalueen ohjeiden mukaisesti. Ulkopuolisten kouluttajien koulutukset ovat etusijalla viikkotreeneihin verrattuna.

Palveluskoiraliiton koulutukset, tarkennuksia
Palveluskoiraliiton tuetut (eli osallistujille ilmaiset) koulutukset: osallistumisoikeus vain niillä, jotka treenaavat kyseisen liiton kokeita varten.

Palveluskoiraliiton ohjeistus paikalliskoulutuksille: Pelastuskoiratoiminnan paikalliskoulutukset on tarkoitettu Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Koulutukseen osallistuvan tulee olla jonkin Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistujaluetteloon tulee merkitä kurssilaisen jäsenyhdistys. Palautelomakkeet ja osallistujaluettelo tulee palauttaa Palveluskoiraliiton toimistolle laskujen liitteenä. Ilman lomakkeita lähetettyjä laskuja ei makseta. Mikäli avustusrahaa on käytetty väärin, voi Palveluskoiraliitto periä avustuksen takaisin. Lisätietoja saa PEKO-toimikunnan vetäjältä.